Mobilní aplikace jako budoucnost vzdělávání

By admin | 7 Mar 2017

Technologie posouvají hranice toho, co každý z nás může dosáhnout. Stále častěji si uvědomujeme, že technologie hrají významnou roli v každém aspektu našeho života. Od přijímání informací, až po socializaci s rodinou a přáteli. Mnohokrát jsou centrem našich aktivit, kterým se věnujeme na denní bázi.

Dnešní blog je zaměřen na přiblížení toho, jak vzdělávací instituce, zejména střední školy, vysoké školy a univerzity, mohou využívat výhody mobilní aplikace a jak technologie mohou změnit systém vzdělávání.

Nový způsob učení

Jednou z největších výhod, které technologie poskytují mnohým vzdělávacím institucím, je způsob, jakým se studijní materiál dostává k jejich studentům. Tradiční vzdělávací instituce by se spoléhali na dokumenty ve smyslu třídních poznámek, učebnic a učebních materiálů. Technologie avšak umožnily doplnit tradiční metody o e-learning ve formě vzdělávacích portálů, online materiálů a dokumentace, ke které lze přistupovat prostřednictvím mobilní aplikace. Tento nový způsob učení je flexibilní a vysoce cílený na potřeby a přání studenta 21. století.

Výhody mobilní aplikace

Všichni jsme už určitě slyšeli o množství výhod, se kterými se firmy a instituce mohou setkat při využívání mobilních technologií. Přístupností, využíváním obsahu a povědomím o značce pomáhají mobilní aplikace firmám a jiným subjektům být ve stálém spojení s vybraným publikem. Je tu však i několik méně známých výhod, které mohou vzdělávací instituce využívat. Od informování studentů o plánovaných a uskutečněných událostech, přes zlepšování přítomnosti instituce na sociálních sítích po zvyšování studentské participace. Vzdělávací instituce dokáže využít mobilní aplikace na zveřejňování různých událostí jako jsou například sportovní dny, termíny zkoušek, stužkové slavnosti, čímž mohou studenty informovat o klíčových milnících v rámci akademického roku.

Funkce v mobilní aplikaci

Zatímco vzdělávací instituce mají velmi specifické potřeby a požadavky na mobilní aplikace, ve srovnání s podnikáním ve službách, jako jsou restaurace či kadeřnictví existuje celá řada funkcí, které mohou pomoci i školám či univerzitám vyčnívat z davu. Prostřednictvím mobilní aplikace můžete umožnit studentům přijímat informace o zkouškách či termínech jejich konání mimo akademické půdy.

Významnou funkcí, která je velmi lákavá pro akademické instituce je použití video obsahu, který může být kdykoli dostupný pro studenty a žáky. Video obsah přehrávaný pomocí mobilní aplikace v podobě elektronických vyučovacích hodin, prezentací a průvodců, je skvělým příkladem toho, jak mohou být mobilní aplikace zásadním přínosem v procesu vyučování. Pokud půjdeme o krok dále, mnoho institucí organizuje online přenosy a diskuse na různá témata. Od nynějška může být tento obsah studentům přístupný i prostřednictvím mobilní aplikace.

Existuje široké spektrum specifických funkcí, které pomáhají technologiím formovat akademické a sociální prostředí studentů. Můžeme zmínit i například časové rozvrhy a absenční či rezervační formuláře. Přijetím nových technologií mohou být vzdělávací instituce přitažlivější jak pro studenty, tak i pro širší veřejnost.