Výhody, které vám přinese pouze firemní mobilní aplikace na míru

By admin | 13 Apr 2018

Dnešní globální marketingový trh poskytuje společnostem mnohem více možností než kdykoliv předtím. Mnoho společností proto v dnešní době využívá mobilní aplikace na zlepšení komunikace s obchodními partnery či zákazními. Mobilní aplikace, mimo jiné, pomáhají firmám zvyšovat efektivitu jejich marketingových činností a vytvářet relevantnější marketingové strategie. Výzkumy dokonce dokazují, že firemní aplikace navrženy přímo na míru dokáží zaměstnancům společnosti ušetřit téměř 7,5 hodin práce týdně. Přinášíme  přehled nejžádanějších výhod, které vám přinese vlastní firemní aplikace.

Zvýšení efektivity

Na současném trhu existuje mnoho aplikací, jejichž prostřednictvím je možné komunikovat či plánovat události a setkání, ale většinou jsou příliš obecné. Firemní mobilní aplikace představuje komplexnější nástroj, který pomáhá zlepšovat fungování společnosti tím, že vykonává konkrétní požadavky a prezentuje specifické činnosti dané společnosti. Jako příklad můžeme uvést rozšíření interního systému dané firmy o mobilní aspekt, čímž dochází k zefektivnění fungování společnosti.

Lepší ochrana dat

Přizpůsobení firemní aplikace s sebou přináší také možnost využít přísnější bezpečnostní opatření, například v podobě implementace bezpečnostních protokolů o ochraně osobních údajů v jednotlivých fázích vývoje aplikace. Interní systém ochrany údajů využijí hlavně společnosti, které zpracovávají osobní informace.

Možnost interakce v reálném čase

Ve větších společnostech, které disponují několika odděleními, může být komunikace častým problémem. Firemní mobilní aplikace vytvořená na míru umožňuje všem zaměstnancům vzájemnou komunikaci v reálném čase, což výrazně zefektivňuje generování konkrétních plánů a projektových strategií.

Zvýšení produktivity

Firemní mobilní aplikace vytvořená na míru představuje zjednodušený systém, který zefektivňuje a zrychluje komunikaci mezi odděleními společnosti, plánování projektů a pracovní doby. Komunikace zaměstnanců prostřednictvím mobilních zařízení, podmiňuje jejich schopnost získat více pracovních úkolů za kratší čas. Ve vlastní firemní aplikaci je také možné vytvořit specifický profil každého zaměstnance, a tím zvýšit jeho motivaci.

Poskytuje plnou podporu

Aplikace, která je vytvořena pro konkrétní firmu tak, aby odpovídala všem jejím potřebám, poskytuje, ve srovnání s jinými aplikacemi, mnohem delší použitelnost. Pokud se společnost dostane do bodu, kdy zaznamená rychlý růst, bude potřebovat aplikaci, která se dokonale přizpůsobí jejímu aktuálnímu stavu. V tomto čase jsou obzvláště výhodné přizpůsobené funkce, které je možné v případě potřeby dále rozšiřovat. Společnosti jsou také schopny samostatně provádět změny v rozhraní, aktualizovat všechny funkce a operativně opravovat vzniklé chyby na požádání, což je v aplikacích navržených externí formou téměř nemožné.