7 mobilných trendov pre rok 2016

By admin | 14 Jan 2016

Rok 2015 bol horúcim rokom pre vývoj v oblasti mobilných technológií. Počet mobilných zariadení v súčasnosti prekročil hranicu svetovej populácie. Z medzinárodnej štatistiky vyplýva, že zákazníci uprednostňujú komunikáciu s dodávateľmi prostredníctvom mobilného zariadenia pred akýmkoľvek iným spôsobom.

Obrovský digitálny pokrok sa predpokladá aj v tomto roku, s čím priamo súvisí nárast počtu používateľov smartfónov a následné uplatňovanie mobilného obchodu. Chceme vám preto priblížiť nasledujúcich 7 mobilných trendov pre rok 2016:

1. Bezkontaktné mobilné platby

Platby pomocou mobilného zariadenia bude v roku 2016 využívať viac spotrebiteľov. Správa výskumnej spoločnosti Forrester poukazuje na to, že tržby prijaté prostredníctvom mobilných platieb sa do roku 2019 vyšplhajú až na 142 miliardy dolárov. Zvýšený záujem spoločností o integráciu mobilných platobných funkcií v ich obchodných mobilných aplikáciách podnecuje zákazníkov využívať ich služby efektívnejšie, s jednoduchým prístupom k informáciám.

2. Viac mobilných aplikácií a väčšia optimalizácia

Narastajúci záujem o optimalizáciu webovej stránky pre mobilné zariadenia prispieva k rastu a konkurenčnej výhode spoločností, ktoré svojim zákazníkom poskytujú špecializované mobilné aplikácie. Pre konečného spotrebiteľa je atraktívna aplikácia ľahko dostupná, vizuálne príťažlivá a zároveň taká, v ktorej je obsiahnutých viacero zaujímavých funkcií s významnou hodnotou. V roku 2016 sa v tejto súvislosti zo slova “chcem” stane “musím mať”. Pre spoločnosti sa tým začne nová éra podnikania, založená na báze mobilných aplikácií poskytujúcich lepší zážitok z obchodovania.

3. Mobilná aplikácia v rámci výsledkov Google vyhľadávania

V minulom roku sme boli svedkami zmeny vyhľadávacieho algoritmu realizovaného spoločnosťou Google, ktorá svoj záujem upriamila na mobilné verzie webov. To znamená, že webové stránky, ktoré sú prispôsobené prezeraniu na mobilných zariadeniach, budú v Google vyhľadávaní umiestnené vyššie, než doteraz. Spoločnosť Google tvrdí, že zmeny vo vyhľadávacom algoritme ovplyvnia weby na celom svete. Jej zámerom je zabezpečiť zákazníkom prichádzajúcim na webové stránky prostredníctvom Google vyhľadávača rýchly a pohodlný prístup k informáciám.

4. Mobilné skúsenosti zákazníkov

Podniky, ktoré nie sú mobilné, pravidelne prichádzajú o potenciálnych zákazníkov a zisky z predaja. Výskumy ukazujú, že takmer 50% používateľov si pri vyhľadávaní produktov a služieb vyberie iný výsledok hľadania v prípade, že spoločnosť nie je “mobile friendly”. Ľudia vyhľadávajú prostredníctvom svojho smartfónu zvyčajne už konkrétne výrobky alebo služby, čo môže predstavovať vynikajúcu príležitosť pre firmy využívajúce tento spôsob predajného marketingu.

5. Prijatie mobilných aplikácií v podnikaní

V roku 2016 si mnoho podnikov uvedomí, že pomocou mobilného telefónu môžu využívať výhody svojej obchodnej aplikácie a tým mať lepší prehľad nielen o činnosti svojich zamestnancov. Svoje predajné techniky môžu umocniť zverejňovaním videozáznamov, prezentácií, umožnením prístupu k firemnej CRM a interným zdrojom a tým byť v užšom kontakte s externými pracovníkmi a zabezpečiť im prístup k informáciám prostredníctvom tabletov a mobilných telefónov. Ak chcú podniky prežiť v neustále sa rozrastajúcom konkurenčnom prostredí, svoje podnikanie sú nútení prispôsobiť aktuálnym trendom.

6. Prepojenie mobilných zariadení

Spoločnosti so silnou trhovou hodnotou sa budú rozvíjať aj v smere vyhľadávania a zabezpečenia jednoduchého prepojenia mobilných a ostatných zariadení tak, aby svojim zákazníkom zaistili dokonalý pôžitok z využívania ich služieb. Široké možnosti využívania mobilných technológií predstavujú významnú výhodu oproti stále silnejšej konkurencii.

7. Vývoj a interakcia ľudí s mobilným obsahom

Nová technológia ovplyvní spôsob komunikácie ľudí v interakcii s obsahom, od ovládania hlasom až po funkciu ovládania gestami. V poslednom období sme zaznamenali dynamický vývoj aj z hľadiska hlasového vyhľadávania. Hlasové interakcie sú neuveriteľne silným médiom, predovšetkým pre spoločnosti poskytujúce navigačné služby.

Rok 2016 bude vzrušujúcim rokom pre vývoj v oblasti mobilných zariadení hlavne kvôli novým funkciám, zvýšenej dostupnosti mobilných zariadení, vyššej internetovej rýchlosti a inováciám v oblasti technológií. Pre podniky je to veľká príležitosť, pretože väčšina ich zákazníkov vlastní smartfón.