Ako motivovať zákazníkov k stiahnutiu vašej aplikácie

By admin | 21 Jan 2016

Akonáhle sa aplikácia nachádza v mobilnom zariadení zákazníka, môžete využívať nekonečné možnosti posielania oznámení, správ a notifikácií, prostredníctvom ktorých budete motivovať ľudí k nákupu, či využitiu vašej služby. Naskytá sa však otázka, ktorá poukazuje na životaschopnosť aplikácie: “Ako podnietiť zákazníkov, aby si stiahli našu aplikáciu?”.

Predkladáme vám niekoľko tipov, ako ich povzbudiť a stimulovať k tomuto kroku:

Vaša aplikácia musí obsahovať HODNOTU

V prvom rade by ste si mali uvedomiť, že vaša business aplikácia musí mať pre konečných zákazníkov určitú hodnotu, aby si ju ochotne stiahli do svojho mobilného zariadenia. Ak túto pridanú hodnotu nemáte, je dosť možné, že aplikácia nebude pre daného zákazníka dostatočne atraktívna a dôjde k jej odstráneniu. Najlepší spôsob, ako posilniť hodnotu aplikácie, je uplatnenie zľavových kupónov, vernostných programov a špeciálnych ponúk v praxi. Samozrejme, účelom mobilnej aplikácie nie je len poskytovanie zliav a zvýhodnených ponúk, ale predovšetkým zvýšenie úrovne vášho podnikania.

Informovanosť a vzdelávanie pracovníkov

Predpokladáme, že zamestnanci vašej spoločnosti prichádzajú denne do kontaktu s niekoľkými zákazníkmi. Práve oni predstavujú najrýchlejší a najjednoduchší spôsob, ako dostať vašu obchodnú aplikáciu do povedomia širokej verejnosti. V súčasnosti sú k dispozícii rôzne účinné stratégie, ktoré môžu byť v tomto styku nápomocné. Pracovník môže ponúknuť zákazníkovi aplikáciu napríklad aj takýmto spôsobom: “skôr, než vykonám rezerváciu alebo spracujem platbu, chcem vás oboznámiť s možnosťou stiahnutia našej novej aplikácie, vďaka ktorej môžete ušetriť až 5% z celkovej hodnoty nákupu”, alebo “ak si stiahnete našu mobilnú aplikáciu, môžete využívať výhody vernostného programu”.

Využívanie sociálnych médií

V prospech vašej spoločnosti môžete využiť aj silu sociálnych mediálnych kanálov ako je Facebook, Twitter a YouTube, kde môžete propagovať svoju aplikáciu formou aktualizácie statusov. Skúste byť kreatívni a namiesto spojenia “máme novú mobilnú aplikáciu” použite “stiahnite si našu novú mobilnú aplikáciu a získajte 5% zľavu na vybraný sortiment”. Status aktualizujte zakaždým, keď dôjde k významným zmenám v aplikácii, ako napríklad “do našej aplikácie sme pridali nový vernostný kupón, s ktorým ušetríte…” a pozorujte, ako sa zmenia reakcie okolia.

Posielanie informačných letákov

Pri odosielaní informačných letákov prostredníctvom e-mailu je dôležité dbať o to, aby boli pre potenciálneho zákazníka dostatočne atraktívne a obsahovali vyššie uvedenú hodnotu, napríklad v podobe zliav a výhod, ktoré si zákazník môže uplatniť po stiahnutí vašej aplikácie, pri kúpe výrobku alebo využití vašej služby.

Odosielanie textových správ

Veľkým prínosom je databáza mobilných telefónnych čísel zákazníkov, ktorí už v minulosti využili vaše služby. Môžete im poslať hromadnú textovú správu s informáciou o vašej novej mobilnej aplikácii s odkazom na jej stiahnutie. Aj v tomto prípade je dôležité motivovať ich akciovým kódom alebo zľavovým kupónom.

Uplatňovanie QR kódov

Ďalším spôsobom šírenia firemnej mobilnej aplikácie je propagácia a zobrazovanie QR kódov na strategických miestach, ktoré priamo nasmerujú zákazníka na obchod s aplikáciami, kde si ju môže bezplatne stiahnuť do svojho mobilného zariadenia. QR kódy sa môžu vyskytovať napríklad v okne kancelárie vašej spoločnosti, na marketingových propagačných materiáloch, v reklamných kampaniach či webových stránkach. Môžete dokonca vytlačiť špeciálne letáky a ponúkať ich každému, kto navštívi vašu prevádzku.

Ústne podanie správy

Je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako motivovať ľudí, aby si stiahli vašu obchodnú aplikáciu. Ak sa vaša firma aktívne zapája do rozvoja aplikácie a zvyšovania jej hodnoty pomocou propagačných akcií, v tom prípade je veľmi jednoduché presvedčiť zákazníka a ovplyvniť jeho rozhodnutie.

Automatický hlasový systém

Pokiaľ vaša spoločnosť využíva interaktívny hlasový automat na prijímanie telefonických hovorov, aj tento spôsob reklamy je veľmi efektívny pri zvyšovaní povedomia o vašej obchodnej mobilnej aplikácii.

Spolupráca s inými podnikmi

Ak viete o ďalších podnikoch pohybujúcich sa v podobnom priemysle (ale nie sú vašim priamym konkurentom), ktorých aplikácia dosahuje veľkú mieru úspešnosti, môžete túto spoločnosť kontaktovať za účelom spolupráce. Za menší poplatok ich skúste požiadať o propagáciu vašej aplikácie formou zaslania sms správy/oznámenia svojim užívateľom. Je to veľmi silná predajná technika, ktorá nasmeruje konečných spotrebiteľov k stiahnutiu vašej mobilnej aplikácie.