Ako sa môžu firmy zlepšovať vďaka informáciám o spotrebiteľoch

By admin | 14 Dec 2016

Jedným z faktorov, ktoré prispievajú k úspechu akéhokoľvek podnikania, je pochopenie potrieb zákazníkov, čo následne pomáha prispôsobovať produkty a služby zainteresovanej cieľovej skupine. Zbieranie a analyzovanie informácií o zákazníkoch bolo tradične vnímané ako niečo vhodné skôr pre väčšie firmy, keďže dokázali lepšie zastrešiť zdroje a rozpočty vynaložené na zber informácií. Keďže sa technológia stáva po celom svete čoraz viac dostupnou, veľa malých a stredne veľkých spoločností si už začína uvedomovať dôležitosť informácií o spotrebiteľoch a ich využívanie pre zlepšovanie rozhodovacích procesov. Dnešný článok je zameraný na objasnenie toho, akým spôsobom môžu firmy využívať existujúce informácie o spotrebiteľoch tak, aby to bolo prospešné pre ich podnikanie, ako aj pre ich zákazníkov.

Vylepšite svoj e-mail marketing

E-mailový marketing môže byť výrazne zlepšený za predpokladu, že firma začne prikladať dôležitosť využívaniu informácií o zákazníkoch. Jedným zo skvelých spôsobov, ako podporiť záujem zákazníkov a pridať osobný kontakt do vzájomnej komunikácie je personalizácia e-mailov. Analýza informácií o spotrebiteľoch môže viacerým firmám pomôcť pri rozdeľovaní zákazníkov a vytváraní výrazných profilov, ktoré môžu byť použité pre marketingové kampane šité na mieru. Firmy môžu upraviť svoje produkty a služby pre rôzne skupiny zákazníkov, čo môže podporiť mieru konverzácií a vytvoriť lepší zážitok z nákupu.

Vytvorte jedinečné zážitky

Ako sme už vyššie spomenuli, informácie o spotrebiteľoch môžu byť použité na personalizáciu skúseností zákazníkov. Spoločnosti môžu využiť kľúčové udalosti ako napríklad narodeniny klientov alebo dátum obnovenia ich členstva na to, aby ich odmenili špeciálnou ponukou alebo reklamnou akciou. Veľa firiem zachytáva tieto informácie prostredníctvom komunikácie so zákazníkmi, no nedokáže rozpoznať dôležitosť ich využitia správnym spôsobom. Použitie načasovaných ponúk počas kľúčových udalostí garantuje fakt, že budú pre zákazníka relevantné a posilní to jeho oddanosť danej značke.

Použite negatívny feedback na sebazlepšenie

Pre veľa firiem môžu byť informácie o spotrebiteľoch cenným prínosom v oblasti vylepšovania ich súčasnej prevádzky. Spoločnosti môžu analyzovať zákaznícke sťažnosti, aby zistili, či ide o problémy v rámci konkrétneho oddelenia alebo lokality. Pre zlepšenie prevádzky môže spoločnosť následne zabezpečiť doplňujúce zaškolenie zamestnancov alebo iné protiopatrenia.

Predstavte nové produkty a služby

Predstavenie nových produktov a služieb zákazníkom je zakaždým pre mnoho firiem vzrušujúce, no zároveň aj určitou výzvou. Ako zareagujú zákazníci na nové ponuky? Bude to úspech alebo prepadák? Veľa spoločností môže zmierniť túto neistotu súvisiacu s uvádzaním nových produktov a služieb vďaka analýze informácií z komunikácie medzi zákazníkmi a ich podporným tímom.

Zamestnanci na pozícii predaja sa dostávajú do komunikácie so zákazníkmi najčastejšie a môžu byť skvelým zdrojom pre nové inovácie a vylepšenia. Ideálny spôsob, ako pridať relevantné produkty a služby do svojho podnikania, je napríklad požiadanie zamestnancov zákazníckeho oddelenia, aby proaktívne zisťovali u zákazníkov, aké nové funkcie či produkty by na trhu uvítali.

Rozvíjajte svoju mobilnú aplikáciu

Veľa spoločností plánuje prechod na mobilnú platformu a informácie o zákazníkoch sú dobrým štartovacím bodom pri rozvoji mobilnej aplikácie a tvorbe mobilnej marketingovej stratégie. Porozumenie tomu, aké typy produktov a služieb, vernostných programov alebo správ, na ktoré majú zákazníci odpovedať, môže pomôcť viacerým firmám vytvoriť pútavú mobilnú aplikáciu, ktorá by sa neustále vyvíjala podľa požiadaviek cieľovej skupiny.

Ako ste sa mohli dočítať aj v tomto článku, analyzovanie informácií o spotrebiteľoch za účelom zlepšenia internej prevádzky ako aj vytvorenia lepšieho rozhrania pre zákazníkov, predstavuje pre firmy množstvo prínosov. Informácie o spotrebiteľoch môžu byť spracované a použité rôznymi spôsobmi tak, aby mali pozitívny dopad na každú oblasť podnikania. Ak chcete zistiť, ako môže Eazi-Apps pomôcť aj vašej firme zbierať informácie o zákazníkoch a zahrnúť ich do mobilnej aplikácie, kontaktujte nás ešte dnes!


Mobilné vernostné programy – obrovská príležitosť pre podnikateľov!

By admin | 6 Dec 2016

Väčšina podnikov sa natoľko zameriava na získavanie nových klientov, že často zabúda na svojich existujúcich zákazníkov. Podľa marketingových metrík je omnoho jednoduchšie niečo predať už existujúcim zákazníkom, než celkom novým potenciálnym klientom.

Pre tých, ktorých to ešte nepresvedčilo, podľa top poradenskej spoločnosti Bain & Company vie firma zvýšiť svoju ziskovosť o 75% tým, že zvýši udržateľnosť svojich zákazníkov o 5%. Existuje mnoho publikovaných správ poukazujúcich na to, že náklady na prilákanie nových zákazníkov môžu byť až 5-krát vyššie, ako náklady na udržanie si existujúceho zákazníka.

Spoločnosti sa snažia podporovať opakovaný predaj plastovými vernostnými kartičkami a papierovými kartami, na ktoré je možné zbierať pečiatky. Avšak najväčšou výzvou, ktorej čelia je fakt, že ich zákazníci tieto karty často zabúdajú, stratia ich, prípadne sa im nechce nosiť peňaženku plnú vernostných kariet od rôznych firiem. S obrovským prílevom smartfónov sa preto mobilné telefóny stále viac dostávajú do popredia záujmu firiem hľadajúcich spôsoby, ako podporiť lojalitu zákazníkov. Ľudia majú svoje mobilné zariadenie pri sebe väčšinu dňa, čo neostalo nepovšimnuté firmami ako Costa Coffee, Starbucks a Tesco, ktoré využívajú mobilné technológie na zvýšenie a podporu vernosti zákazníkov.

Progresívne vernostné programy tu však nie sú iba pre „veľkých hráčov“ a predajcov. S aplikáciami Eazi-Apps teraz môžu akékoľvek firmy a podniky odmeňovať svojich zákazníkov za ich vernosť a opakovaný nákup. Umožňujú to napríklad digitálne pečiatky, ktoré sa dajú integrovať do ich vlastnej mobilnej aplikácie. Podľa preferencií zákazníka pre nich firmy dokážu spustiť taktiež vernostný program založený na skenovaní QR-kódu (Quick Response Code). Vďaka našej poslednej inovácii dokážu spoločnosti svojich zákazníkov automaticky odmeňovať za počet nazbieraných bodov, v závislosti od výšky ich nákupu.

Nie je prekvapením, že tisícky spoločností zvyšuje udržateľnosť zákazníkov pomocou svojich vlastných mobilných aplikácií a interných vernostných programov. Pokiaľ chcete predbehnúť svoju konkurenciu a zároveň si udržať zákazníkov, Eazi-Apps je tu práve pre vás!