Ako môže každá spoločnosť zvýšiť rentabilitu investícií pomocou mobilnej aplikácie

By admin | 30 Jan 2017

V priebehu posledných týždňov sme zistili, že spoločnosti všetkých typov a veľkostí môžu profitovať z vytvorenia, zavedenia a marketingu svojej mobilnej aplikácie, ktorá vytvára mnoho príležitostí pre podnikanie po kvantitatívnej aj kvalitatívnej stránke. Od zvýšenej udržateľnosti zákazníkov cez implementáciu aplikácie a špeciálnych vernostných programov až po zvýšenie profitu vďaka mobilnému predaju. Dnešný blog je zameraný na vysvetlenie toho, ako môže akákoľvek spoločnosť zvýšiť svoju rentabilitu investícií (ROI – return on investment) vďaka záujmu zo strany užívateľov mobilnej aplikácie.

Príprava prostredia

Keďže preferencie užívateľov sa menia a mobilné zariadenia sa rýchlo stávajú primárnym zariadením, vďaka ktorému mnoho ľudí pristupuje k informáciám a ich spracovaniu, mobilné aplikácie sa tešia narastajúcej popularite po celom svete. Mnohí sa zhodujú v tom, že mobilné aplikácie umožňujú bohatý užívateľský zážitok, vďaka úrovni komplexnosti a typom funkcií, ktoré novodobé aplikácie ponúkajú. Ak chcú firmy podporiť svoje zisky mobilnou aplikáciou, nemôžu sa spoliehať výhradne na mobilné funkcie. Pre maximalizáciu rentability je potrebná metodologická a udržateľná analýza užívateľa po tom, čo dôjde k stiahnutiu aplikácie.

Bežný používateľ smartfónu má v priemere nainštalovaných 40 mobilných aplikácií, čo spôsobuje veľmi intenzívne súperenie o pozornosť užívateľa medzi konkurenciou. Ako bolo spomenuté vyššie, neustále hodnotenie a analýza mobilnej aplikácie, jej funkcií, využívania a zaujatia sú hlavnými faktormi úspechu mnohých spoločností, ktoré dosahujú významnú rentabilitu svojich investícií.

Analýza užívateľov

Prvým štádiom pri určovaní úrovne toho, aký vplyv má mobilná aplikácia na užívateľov alebo zákazníkov, je analýza údajov vygenerovaných mobilnou aplikáciou. Keď sa firma zameria na analýzy a štatistiky mobilnej aplikácie, môže na základe vygenerovaných dát určiť, koľko bolo dosiahnutých stiahnutí, ako dlho sú v priemere užívatelia v aplikácii, či dokonca aké funkcie alebo tabulátory sa najčastejšie využívajú. Toto všetko sú skvelé indikátory pre určenie vplyvu mobilnej aplikácie ako aj pochopenia spätnej väzby zo strany cieľovej skupiny.

Za použitia analýz správania sa užívateľov zabudovaných priamo v aplikácii môže akákoľvek spoločnosť zlepšiť svoju mobilnú aplikáciu predstavením zmien, ktoré by vyústili do väčšieho zapojenia užívateľov. Ak by firma na základe analýzy dát zistila, že daný vernostný program negeneruje dostatočný záujem, môže upraviť typ ponuky alebo zmeniť povahu vernostného programu. Kľúčový spôsob, ako úspešne zvýšiť rentabilitu pomocou aplikácie je postupné zavedenie zmien na základe správania užívateľov.

Rozlišovanie je nevyhnutné

Skvelým spôsobom, ako osloviť rôzne skupiny zákazníkov a pripraviť im obsah na mieru, je rozlišovanie užívateľov na základe ich platformy, zariadenia a polohy. Ak firma zistí, že pri konkrétnej platforme dochádza k väčšiemu počtu stiahnutí aplikácie, môže premyslieť svoju stratégiu, aby mohla ponúknuť obsah relevantnejší pre danú platformu alebo typ užívateľov, ktorý sa zvyčajne s touto platformou spája. Spoločnosť môže spraviť účinné opatrenia pre zvýšenie počtu stiahnutí u platformy, ktorej sa darí menej.

Precízny pohľad na marketingovú správu

Mobilná aplikácia otvára mnohým firmám možnosti, ako osloviť svojich zákazníkov originálnym a vysoko zaujímavým alebo osobným spôsobom. Zavedenie správ a notifikácií zabezpečí 98%-nú čitateľnosť správ medzi užívateľmi aplikácie. Správy zabudované v aplikácii pomáhajú upevniť obojsmernú komunikáciu medzi užívateľmi a firmou. Ako bolo spomenuté vyššie, je veľmi dôležité, aby firmy pochopili svoje publikum a tým zabezpečili, že akúkoľvek zaslanú marketingovú správu budú zákazníci interpretovať a reagovať na ňu pozitívne.

Zdieľanie na sociálnych sieťach a referencie

V dobe, kedy sa sociálne médiá stali normou, je pre mnoho firiem prínosom zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach a zdieľané referenčné programy, ktoré by odmeňovali zákazníkov za to, že sú ambasádormi značky alebo podporujú takúto komunikáciu medzi užívateľmi. Spoločnosti môžu použiť vernostné programy ako médium pre podporu interakcie a zvýšenie záujmu o ich mobilnú aplikáciu. Firma, ktorá vytvára so svojou mobilnou aplikáciou rozruch na sociálnych sieťach, pre seba zároveň vytvára aj možnosti na upevnenie vzťahov so zákazníkmi.

V tomto blogu ste mali možnosť vidieť, ako môže akákoľvek firma, bez ohľadu na jej veľkosť, zvýšiť svoju rentabilitu investícií vďaka záujmu o aplikáciu zo strany užívateľa po tom, čo dôjde k jej stiahnutiu do mobilného zariadenia. Pokiaľ chce firma vidieť výraznú rentabilitu vďaka mobilnej aplikácii, existuje mnoho stratégií, indikátorov a metód, ktoré môže využiť vo svoj prospech.


APLIKÁCIA MESIACA: Mirror

By admin | 23 Jan 2017

Vytvorili sme mobilnú aplikáciu pre spoločnosť RedDot s. r. o., exkluzívneho importéra pre Slovenskú a Česku republiku, s niekoľkými kamennými predajňami a vlastným e-shopom, ktorý vás unesie do úžasne farebného sveta. Do sveta, v ktorom dominuje štýl, éterickosť a nadčasový dizajn. Stačí si v pohodlí domova vybrať z nádherných šperkov a uskutočniť nákup.

Aplikáciu sme navrhli tak, aby zákazníkom poskytla čo najkrajší zážitok z prehliadania šperkov, hodiniek, príveskov a iných doplnkov. Pridanou hodnotou mobilnej aplikácie je už spomenutý internetový obchod, ktorý umožňuje objednávanie šperkov priamo z mobilného zariadenia zákazníka. Samozrejmosťou sú rôzne výhody, zľavy a aktuálne prebiehajúce akcie, vďaka ktorým môžete získať napríklad 50% zľavu na jeden kus z e-shopu alebo darček zadarmo ku každému kúpenému šperku značky Pandora.

Spoločnosť RedDot s. r. o. má k dispozícii nástroj jednoduchého a rýchleho informovania zákazníkov o špeciálnych ponukách a to vďaka zabudovanému systému odosielania bezplatných správ a notifikácií. Aplikácia poskytuje okamžitý prístup k novinkám, trendom a aktualitám zo sveta šperkov a doplnkov aj prostredníctvom funkcie „Novinky Pandora“, ktorá umožňuje jednoduché prezeranie príspevkov a ich zdieľanie pomocou e-mailu, vo forme krátkej textovej správy, na sociálnej sieti Facebook a Twitter.

       

Súčasťou aplikácie je mobilná navigácia, ktorá vás zavedie priamo k predajnému miestu Mirror alebo Pandora, nachádzajúcemu sa v niektorých z obchodných centier mesta Košice. Pokochať krásnymi šperkami a doplnkami sa môžete i v galérii mobilnej aplikácie.

Aplikácia je voľne dostupná na stiahnutie v App Store pre iOS a v Google Play pre telefóny s operačným systémom Android.

  


Záujem, hodnota a dosah robia mobilnú aplikáciu úspešnou

By admin | 10 Jan 2017

Mobilné aplikácie sa stávajú čoraz sofistikovanejšími, čo sa týka funkcií a celkového prepojenia. Minulý rok sme mali možnosť vidieť mnoho úspešných mobilných aplikácií, ktoré vďaka svojmu inovatívnemu prístupu vyvolali značný rozruch a mediálny záujem. Úspešná mobilná aplikácia je taká, ktorá neustále prináša nové funkcie, o ktorých sa predpokladá, že zaujmú cieľovú skupinu. Ideálnym príkladom by mohla byť Facebook aplikácia, ktorá nedávno predstavila funkciu “Facebook Live”, umožňujúcu užívateľom mobilnej aplikácie kedykoľvek streamovať zo svojho mobilného zariadenia priateľom a známym. Facebook aplikácia sa sústreďuje na záujem, hodnotu a dosah, neustále sa inovuje a tým prispôsobuje potrebám svojich užívateľov.

V dnešnom blogu vám chceme priblížiť, prečo záujem, hodnota a dosah môžu znamenať úspech pre mobilnú aplikáciu v akomkoľvek podnikaní. Základom úspechu každej stratégie mobilnej aplikácie spočíva do veľkej miery v obsahu, ktorý by užívateľ mobilnej aplikácie považoval za zaujímavý, vo vnímanej užívateľskej hodnote a v maximálnom dosahu, ktorý sa dá merať počtom stiahnutí. Preskúmajte s nami každú z týchto oblastí a uvidíte, prečo zohrávajú tieto aspekty kľúčovú úlohu v úspešnosti mobilnej aplikácie.

Záujem užívateľa

Záujem užívateľa môže byť definovaný ako efekt, reakcia, spojitosť, spätná väzba alebo skúsenosť zákazníka so spoločnosťou či značkou. Inými slovami, ako zákazníci reagujú na produkty, služby alebo ponuky, ktoré sú spojené s firmou alebo vlastníkom mobilnej aplikácie. Je dôležité, aby zákazníkov po stiahnutí mobilnej aplikácie obsah zaujal. Je dobré zvážiť napríklad obrázky vysokej kvality, video so zaujímavým obsahom, ktoré by malo rastúcu popularitu medzi zákazníkmi a ďalšie metódy, ktoré by ich dostatočne zaujali.

Miera užívateľského záujmu by však mala byť meraná aj prostredníctvom detailnej analýzy a reportov, ktoré by zaznamenávali využívanie mobilnej aplikácie, čas strávený v aplikácii a identifikovali najpoužívanejšie funkcie. Za pomoci využitia analýz a rôznych metrík môže akákoľvek spoločnosť zhodnotiť, aký má mobilná aplikácia vplyv na užívateľský záujem.

Hodnota

Každý zákazník alebo používateľ mobilnej aplikácie chce dostávať a vnímať hodnotu po kvantitatívnej aj kvalitatívnej stránke. Keď si zákazníci stiahnu aplikáciu súvisiacu s ich podnikaním, chcú cítiť, že dostali nejakú skutočnú hodnotu. Ponuka špeciálnych vernostných programov cez mobilnú aplikáciu, mobilný predaj, objednávky, geograficky cielené správy, toto všetko sú spôsoby, akými môže každá firma ponúknuť hodnotu.

Aj keď sa môže hodnota javiť ako subjektívny pojem, každá spoločnosť by sa mala snažiť ponúkať svojim zákazníkom a užívateľom mobilnej aplikácie maximálnu hodnotu. Touto snahou firmy nielenže zaručia svojej mobilnej aplikácii úspech, ale zároveň vytvárajú oddanú zákaznícku základňu, ktorú bude možné dlhodobo udržiavať a rozvíjať.

Dosah

Dosah alebo celkový počet stiahnutí, ktorý mobilná aplikácia dosiahne, je taktiež nevyhnutnou súčasťou úspechu mobilnej aplikácie. Veľká inštalačná základňa umožňuje spoločnostiam a vlastníkom mobilnej aplikácie využívať rôzne marketingové výhody, ktoré mobilná aplikácia ponúka.

Veľký dosah umožňuje firmám posielať svojim zákazníkom špeciálne ponuky, zľavy, akcie alebo relevantné novinky prostredníctvom bezplatných správ a notifikácií. V kombinácii s geograficky cielenými správami môžu spoločnosti lepšie prispôsobovať svoje produkty a služby potrebám zákazníkov. Neustále vyhodnocovanie dát a štatistík mobilnej aplikácie, zavedenie stratégie slúžiacej na zvyšovanie dosahu a inštalačná základňa pre mobilnú aplikáciu sú ďalším kľúčom k dlhodobému úspechu.

Záujem, hodnota a dosah. Ak sa akákoľvek spoločnosť zameria na tieto tri oblasti a bude priebežne vyhodnocovať úspešnosť svojej mobilnej marketingovej stratégie, umožní jej to využívať výhody marketingových aktivít, ktoré mobilné aplikácie ponúkajú.


Prečo všetky firmy potrebujú mobilnú aplikáciu

By admin | 4 Jan 2017

Všetci sa čoraz viac dostávame do kontaktu s mobilnými aplikáciami, či už pri aktualizovaní statusu na Facebooku, vyjadrovaní svojho názoru na Twitteri, rezervácii taxíka na Uber alebo objednávaní jedla. Či si to uvedomujeme alebo nie, mobilné aplikácie používame pri rôznych každodenných činnostiach. Preto je dôležité, aby boli firmy oboznámené s mobilnou technológiou a s tým, ako najlepšie využiť túto platformu pre ich budúci rast. Dnešný blog je zameraný na vysvetlenie toho, prečo všetky firmy potrebujú zahrnúť mobilnú aplikáciu do svojich marketingových aktivít.

Udržanie si zákazníkov

Všetci sme už neraz čítali články o prínosoch mobilnej aplikácie – od vyššieho záujmu o produkty a služby, cez zlepšenie zákazníckej vernosti až po nárast obratov. Ak sa však bližšie pozrieme na mobilnú aplikáciu a rozanalyzujeme si jej význam, zistíme, že hlavným zmyslom obchodnej mobilnej aplikácie je upevňovanie vzťahov so zákazníkmi. Väčšina firiem sa snaží o budovanie siete stálych zákazníkov, ktorí by vykonávali pravidelné alebo opakované nákupy v rámci ich podnikateľskej činnosti. Mobilná aplikácia sa preto javí ako ideálny nástroj, ktorý podporuje vernosť a oddanosť zákazníkov. Výskumy dokazujú, že udržať si nového zákazníka je 4 až 10-krát náročnejšie než udržanie si existujúceho klienta.

Každá funkcia má zmysel

Teraz, keď sme identifikovali hlavný dôvod, prečo mať mobilnú aplikáciu, je dôležité zvážiť, ktoré funkcie môžu naozaj pomôcť danej firme naplno využiť mobilnú technológiu. Aj keď  je to očividné, takmer každý aspekt mobilnej aplikácie môže vyústiť do reálneho prínosu pre firmu, ale žiaľ, tento fakt väčšina firiem a mobilných vývojárov často prehliada.

Správy a notifikácie podľa lokality

Keď vezmete niektoré z kľúčových funkcií mobilnej aplikácie a pretvoríte ich do hmatateľných prínosov, všimnete si, že ide o zaujímavú príležitosť. Správy a notifikácie sú skvelým spôsobom ako komunikovať so zákazníkmi a informovať ich o ponukách, akciách a udalostiach relevantných pre ich cieľovú skupinu. Schopnosť posielať správy a notifikácie na základe identifikovanej polohy umožňuje akejkoľvek firme lokalizovať svoje marketingové aktivity spôsobom, aký doteraz nikdy nebol možný. Správy a notifikácie sú priamou a osobnou cestou, ako môže byť firma v neustálom spojení so svojim publikom a navyše prinášajú osoh bez ohľadu na to, či daná spoločnosť so svojimi zákazníkmi prichádza do kontaktu alebo nie.

Vernostné programy naozaj fungujú

Ako sme už vyššie spomenuli, udržanie si zákazníka je pádnym dôvodom na to, prečo viaceré firmy do svojho podnikania nadšene implementujú mobilnú aplikáciu. Vynikajúcim spôsobom, ako môžu mnohé spoločnosti podporiť zákaznícku oddanosť, je predstaviť im vernostný program, ktorý podnecuje a odmeňuje opakované nákupy. Plnohodnotnou náhradou fyzických vernostných kariet, ktoré pomaly upadajú do zabudnutia, je digitálny vernostný program, ktorý podnecuje zákazníkov nakupovať u vás znova a znova.

Nákupy cez aplikácie sú na vzostupe

Mobilná aplikácia môže u viacerých firiem viesť k zvýšeniu obratu a to vďaka priamemu nákupu alebo transakcii cez aplikáciu. Ak máte mobilný obchod, ktorý by predával vaše najlepšie produkty alebo systém na objednávanie jedla v rámci aplikácie, sú to veľmi dobré spôsoby ako urobiť vaše podnikanie dostupné čoraz väčšiemu počtu zákazníkov. Keďže ľudia majú bohaté skúsenosti s nakupovaním a platením cez svoje mobilné telefóny, vďaka spoločnostiam ako Amazon, eBay a Apple Pay, mobilný obchod je oblasť, ktorá môže byť prínosom pre množstvo spoločností.

Prínos mobilných aplikácií je preukázateľný vo všetkých oblastiach podnikania. Aj keď udržanie si zákazníka a jeho vernosti je kľúčovou hnacou silou, pre ktorú sa firmy rozhodnú vlastniť mobilnú aplikáciu, existuje mnoho ďalších využití, vďaka ktorým by si akákoľvek spoločnosť mohla zakúpiť mobilnú aplikáciu. Veľmi dôležité je však poznamenať, že i keď je mobilná aplikácia skvelým marketingovým nástrojom, zodpovednosť za pritiahnutie úspechu leží na pleciach samotnej firmy. Očakávať, že mobilná aplikácia sama o sebe vytvorí nejaký významný rozdiel, nie je realistické. Preto je nevyhnutné mať jasnú, logickú a ucelenú stratégiu.