Mobilné aplikácie ako budúcnosť vzdelávania

By admin | 7 Mar 2017

Technológie posúvajú hranice toho, čo každý z nás môže dosiahnuť. Čoraz častejšie si uvedomujeme, že technológie hrajú významnú úlohu v každom aspekte nášho života. Od prijímania informácií, až po socializáciu s rodinou a priateľmi. Mnohokrát sú centrom našich aktivít, ktorým sa venujeme na dennej báze.

Dnešný blog je zameraný na priblíženie toho, ako vzdelávacie inštitúcie, najmä stredné školy, vysoké školy a univerzity, môžu využívať výhody mobilnej aplikácie a ako technológie môžu zmeniť systém vzdelávania.

 

Nový spôsob učenia

Jednou z najväčších výhod, ktoré technológie poskytujú mnohým vzdelávacím inštitúciám, je spôsob, akým sa študijný materiál dostáva k ich študentom. Tradičné vzdelávacie inštitúcie by sa spoliehali na dokumenty v zmysle triednych poznámok, učebníc a učebných materiálov. Technológie avšak umožnili doplniť tradičné metódy o e-learning vo forme vzdelávacích portálov, online materiálov a dokumentácie, ku ktorej možno pristupovať prostredníctvom mobilnej aplikácie. Tento nový spôsob učenia je flexibilný a vysoko cielený na potreby a želania študenta 21. storočia.

 

Výhody mobilnej aplikácie

Všetci sme už určite počuli o množstve výhod, s ktorými sa firmy a inštitúcie môžu stretnúť pri využívaní mobilných technológií. Prístupnosťou, využívaním obsahu a povedomím o značke pomáhajú mobilné aplikácie firmám a iným subjektom byť v stálom spojení s vybraným publikom. Je tu však aj niekoľko menej známych výhod, ktoré môžu vzdelávacie inštitúcie využívať. Od informovania študentov o plánovaných a uskutočnených udalostiach, cez zlepšovanie prítomnosti inštitúcie na sociálnych sieťach až po zvyšovanie študentskej participácie. Vzdelávacia inštitúcia dokáže využiť mobilné aplikácie na zverejňovanie rôznych udalostí ako sú napríklad športové dni, termíny skúšok, stužkové slávnosti, čím môžu študentov informovať o kľúčových míľnikoch v rámci akademického roka.

 

Funkcie v mobilnej aplikácii

Zatiaľ čo vzdelávacie inštitúcie majú veľmi špecifické potreby a požiadavky na mobilné aplikácie, v porovnaní s podnikaním v službách, ako sú reštaurácie či kaderníctva existuje celý rad funkcií, ktoré môžu pomôcť aj školám či univerzitám vyčnievať z davu. Prostredníctvom mobilnej aplikácie môžete umožniť študentom prijímať informácie o skúškach či termínoch ich konania mimo akademickej pôdy.

Významnou funkciou, ktorá je veľmi lákavá pre akademické inštitúcie je použitie video obsahu, ktorý môže byť kedykoľvek dostupný pre študentov a žiakov. Video obsah prehrávaný pomocou mobilnej aplikácie v podobe elektronických vyučovacích hodín, prezentácií a sprievodcov, je skvelým príkladom toho, ako môžu byť mobilné aplikácie zásadným prínosom v procese vyučovania. Ak pôjdeme o krok ďalej, mnoho inštitúcií organizuje online prenosy a diskusie na rôzne témy. Odteraz môže byť uvedený obsah študentom prístupný aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Existuje široké spektrum špecifických funkcií, ktoré pomáhajú technológiám formovať akademické a sociálne prostredie študentov. Môžeme spomenúť aj napríklad časové rozvrhy a absenčné či rezervačné formuláre. Prijatím nových technológií môžu byť vzdelávacie inštitúcie príťažlivejšie ako pre študentov, tak i pre širšiu verejnosť.