Výhody, ktoré vám prinesie iba firemná mobilná aplikácia na mieru

By admin | 13 Apr 2018

Dnešný globálny marketingový trh poskytuje spoločnostiam oveľa viac možností ako kedykoľvek predtým. Mnoho spoločností preto v dnešnej dobe využíva mobilné aplikácie na zlepšenie komunikácie s obchodnými partnermi či zákazními. Mobilné aplikácie, okrem iného, pomáhajú firmám zvyšovať efektivitu ich marketingových činností a vytvárať relevantnejšie marketingové stratégie.  Výskumy dokonca dokazujú, že firemné aplikácie navrhnuté priamo na mieru dokážu zamestnancom spoločnosti ušetriť takmer 7,5 hodín práce týždenne. Pozrite si prehľad najžiadanejších výhod, ktoré vám prinesie vlastná firemná aplikácia.

Zvýšenie efektívnosti

Na súčasnom trhu existuje mnoho aplikácií, prostredníctvom ktorých je možné komunikovať  či plánovať udalosti a stretnutia, no väčšinou sú príliš všeobecné. Firemná mobilná aplikácia predstavuje komplexnejší nástroj, ktorý pomáha zlepšovať fungovanie spoločnosti tým, že vykonáva konkrétne požiadavky a prezentuje špecifické činnosti danej spoločnosti. Ako príklad môžeme uviesť rozšírenie interného systému danej firmy o mobilný aspekt, čím dochádza k zefektívneniu fungovania spoločnosti.

Lepšia ochrana údajov 

Prispôsobenie firemnej aplikácie so sebou prináša aj možnosť využiť prísnejšie bezpečnostné opatrenia, napríklad v podobe implementácie bezpečnostných protokolov o ochrane osobných údajov v jednotlivých fázach vývoja aplikácie. Interný systém ochrany údajov využijú hlavne spoločnosti, ktoré spracúvajú osobné informácie.

Možnosť interakcie v reálnom čase

Vo väčších spoločnostiach, ktoré disponujú niekoľkými oddeleniami, môže byť komunikácia častým problémom. Firemná mobilná aplikácia vytvorená na mieru umožňuje všetkým zamestnancom vzájomnú komunikáciu v reálnom čase, čo výrazne zefektívňuje generovanie konkrétnych plánov a projektových stratégií.

Zvýšenie produktivity

Firemná mobilná aplikácia vytvorená na mieru predstavuje zjednodušený systém, ktorý zefektívňuje a zrýchľuje komunikáciu medzi oddeleniami spoločnosti, plánovanie projektov a organizáciu pracovného času. Komunikácia zamestnancov prostredníctvom mobilných zariadení, podmieňuje ich schopnosť získať viac pracovných úloh za kratší čas. Vo vlastnej firemnej aplikácii je tiež možné vytvoriť špecifický profil každého zamestnanca, a tým zvýšiť jeho motiváciu.

Poskytnutie plnej podpory

Aplikácia, ktorá je vytvorená pre konkrétnu firmu tak, aby zodpovedala všetkým jej potrebám, poskytuje, v porovnaní s inými aplikáciami, oveľa dlhšiu použiteľnosť. Ak sa spoločnosť dostane do bodu, kedy zaznamená rýchly rast, bude potrebovať aplikáciu, ktorá sa dokonale prispôsobí jej aktuálnemu stavu. V tomto čase sú obzvlášť výhodné prispôsobené funkcie, ktoré je možné v prípade potreby ďalej rozširovať. Spoločnosti sú taktiež schopné samostatne vykonávať zmeny v rozhraní, aktualizovať všetky funkcie a operatívne opravovať vzniknuté chyby na požiadanie, čo je v aplikáciách navrhnutých externou formou takmer nemožné.