5 VECÍ, KTORÉ BY MALA OBSAHOVAŤ KAŽDÁ APLIKÁCIA ZAMERANÁ NA ZDRAVIE A FITNESS

By admin | 9 May 2018

 Mobilné aplikácie zamerané na oblasť zdravia a fitness zažívajú v dnešnej dobe obrovský „boom“ hlavne vďaka spotrebiteľom, ktorí sa stále viac snažia skvalitniť svoj život. V posledných rokoch zaznamenali aplikácie na monitorovanie zdravia a výkonnosti nárast o 330%, čo poukazuje na ich obrovský potenciál. Štúdie však ukazujú, že 96% používateľov využíva iba jednu konkrétnu aplikáciu týkajúcu sa zdravia a fitness. Ak chcete zaistiť, aby bola práve vaša aplikácia tá, ktorú si používatelia vyberú, pomôžu vám tieto tipy.

 

Sledovač výkonu

Či už plánujete spustiť aplikáciu osobného trénera zahŕňajúcu tréningové plány alebo aplikáciu jogy, je nevyhnutné, aby ste svojim užívateľom poskytli možnosť sledovania ich pokroku. Cieľom každého zdravotného plánu alebo fitness režimu je dosiahnuť požadované výsledky, preto je nevyhnutné, aby vaša aplikácia obsahovala progresívny systém, ktorý ukáže používateľom ich pokroky, keď začnú o svojich výkonoch pochybovať.

 Osobný účet

Štúdie ukázali, že doba používania aplikácie sa zvyšuje s možnosťou personalizácie. V oblasti zdravia a fitness je personalizácia obzvlášť dôležitá z dôvodu nastavovania si osobných cieľov, ktoré sú pre každého užívateľa jedinečné. Možnosť vytvoriť si osobný účet tak umožňuje používateľom ukladať údaje o osobnom pokroku a prispôsobovať funkcie aplikácie tak, aby vyhovoval ich potrebám.

Sociálna interakcia

Sociálne siete predstavujú jedinečný spôsob ako zvýšiť interakciu medzi akoukoľvek aplikáciou a jej používateľmi, no aplikácia zameraná na zdravie a fitness dokáže zvýšiť svoj dosah niekoľkonásobne. Môže za to hlavne možnosť zdieľania osobných výsledkov či rekordov na sociálnych sieťach a taktiež možnosť zapojiť svojich priateľov. Zaradenie funkcie sociálnych sietí do aplikácie je vždy dobré rozhodnutie.

Notifikácie

Prieskumy ukázali, že efektívne a dobre načasované zasielanie notifikácií pomáha udržať používateľov na vašej strane. Hlavným prínosom notifikácií je teda budovanie, resp. rozširovanie a udržiavanie užívateľskej základne. Pokiaľ ide o zdravie a kondíciu, notifikácie predstavujú skvelý spôsob ako zvýšiť motiváciu používateľov v dosahovaní stanovených cieľov.

Ciele

Jedným z najlepších spôsobov ako zvýšiť angažovanosť používateľov je poskytnúť im možnosť stanovenia osobných cieľov prostredníctvom integrovanej funkcie zameranej na osobné ciele. Nastavením konkrétnych cieľov má používateľ motiváciu opakovane navštevovať aplikáciu a dodržiavať kondičný režim, ktorý si sám nastavil. Tento koncept funguje aj v spojení so sociálnymi sieťami, čím sa v používateľoch podporuje pocit súťaživosti.